2022 yılı bütçesi Belediye Meclisi’nde onaylandı

Şişli Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 2022 yılı bütçesi ve Performans Programı Belediye Meclisinde oy çokluğuyla onaylandı. 800 milyon TL’lik bütçenin 113 milyon TL’lik kısmının Şişli halkının doğrudan demokratik yöntemlerle belirlediği katılımcı bütçe oluşturuyor.

Sunumlar eşliğinde ilerleyen toplantı, üç oturumda gerçekleşti. Toplantıda 2022 yılı bütçesine 32 müdürlük için toplam 800 milyon TL ödenek ayırıldığı açıklandı. Ardından gider bütçesinin müdürlüklere göre dağılımı incelendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü 167.970.000 TL, Fen İşleri Müdürlüğü 118.715.000 TL, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 81.355.000 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü 70.574.100 TL, 56.120.000 TL olmak üzere müdürlüklere düşen bütçeler detaylandırıldı. İlk beş müdürlüğün ödenekleri toplamının 495.734.100 TL ile toplam bütçenin %62’sine denk geldiği grafikler üzerinden ifade edildi. Katılımcı bütçe için ayrılan 113.324.950 TL’lik ödeneğin Şişli’de kişi başına düşen karşılığı ise 51 dolar olarak belirtildi. Devamında gider bütçesinin harcama kalemlerine dağılımı grafikle aktarıldı. Yine gelir bütçesinin gelir ana kodları ve detay kodları dağılımına ait grafiği de toplantıda yer alan meclis üyelerine aktarıldı.Toplumcu Stratejik Amaçlar ve Bütçeleri Belirlendi
Toplantıda, 800 milyon TL’lik gider bütçesinin 511.310.000 TL’sinin stratejik amaç maliyeti ödeneği olarak ayrıldığı belirtildi. Bütçe büyüklüklerine göre öncelik olan ilk üç amaç belirlendi. Birinci amaç, sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanması. Bu amaç kapsamında, Şişli’nin temizlik işlerinin niteliği yükseltilerek çevre kalitesi artırılacak. Hayvan hakları gözetilerek daha yeşil bir Şişli oluşturulacak. Ayrılan ödenek ise 195.125.000 TL. İkinci amaç, yaşamı kolaylaştıran, ekonomiyi destekleyen ve güvenli bir Şişli için insan odaklı çok yönlü kentsel gelişim sağlanması. Bu kapsamda herkes için erişilebilir kamusal alanlar oluşturulması hedefleniyor. İkinci amaç için ayrılan ödenek 137.270.000 TL. Bir diğer amaç ise hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenerek refahın arttırılması. Bu amaç kapsamında da toplumcu yaklaşımla dezavantajlı sosyal grupların, ihtiyaç sahiplerinin ve ailelerin güçlendirilmesi için psiko-sosyal ve ekonomik destek sağlanacak. Bu amaç için ayrılan ödenek 55.135.000. Kalan 123.780.000’lık ödenek ise katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal performansı yüksek bir yönetim modeli geliştirilmesi ile kapsayıcı bir kültür sanat politikası oluşturulması amaçları için kullanılacak.Esas Olan Bütçenin Şişlililer İçin Harcanması
2022 yılı bütçesinin ve hedeflerin detaylandırılmasının ardından Muammer Keskin, katılımcı bütçeyi meclis üyelerine sundu. Şişli’nin her mahallesinin katılımcı bütçe öneri tutarları belirtildi. Belediye bütçesi içerisinden katılımcı bütçe için 113.324.940 TL ödenek ayrıldığını şeffaf bir biçimde aktaran Keskin, sözlerini şöyle ifade etti: ‘’Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi öncülüğünde yürüttüğümüz, katılımcı demokrasinin en somut adımlarından biri olan Benim Bütçem’in temel dayanağı bütçe hakkı oldu. Komşularımız, en doğal kent haklarını kullanarak, belediye bütçemizin Şişli için nasıl daha iyi ve etkin kullanılacağını en geniş katılımla müzakere ettiler. Bizim için esas olan kamu yararını gözeterek bütçenin tüm Şişlililer için harcanmasını sağlamak ve ilçemizde yaşayan tüm kesimlere hak temelli hizmet götürmektir. Belediye meclisimizde bu yıl atacağımız bu önemli adımın ve alacağımız kararların hem Türkiye hem de dünyaya örnek olacağına yürekten inanıyorum’’


Şişli Belediye Meclis toplantıları, üç oturumuyla Şişli Belediyesi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Toplantı, detayları takip etmek ve izlemek isteyenlerin erişimine açık.