Bugün can dostların günü: 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü

Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü. Hollandalı sokak hayvanı vakıflarının girişimiyle 2010'da ilan edilen bu günde 12 yıldır sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekiliyor.


Her yıl 4 Nisan, tüm dünyada yaşamlarını oldukça zor koşullar altında geçirmeye çalışan sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Dünya Sokak Hayvanları Günü” olarak kutlanıyor. Dünya üzerinde milyonlarca sokak hayvanı bir yandan açlıkla, barınmayla ve iklim koşullarıyla mücadele ederken, diğer yandan da şiddet ve istismara maruz kalıyor.

CAN DOSTLARIMIZ AÇLIK, BAKIMSIZLIK VE İŞKENCEYLE KARŞI KARŞIYA

Sokak hayvanlarının önemli bir kısmı; açlık, susuzluk, olumsuz çevre şartları ve bakımsızlıktan hayatlarını kaybetmekte. Ancak bugün sayısız sokak hayvanı sadece açlık ya da doğal şartların zorluğuyla değil, insanlar tarafından uygulanan akıl almaz şiddet ve işkenceler yüzünden de hayatlarını kaybetmektedir. Can dostlara yönelik eziyet, işkence, öldürme, cinsel şiddet ve hayvan dövüştürme gibi zalimce davranışlara son verilmesi için hayvanların bir eşya olarak değil bir can olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ne göre "Bu fiillerin kabahatler kanunu kapsamından çıkarılarak Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması, adli para cezası yerine indirimsiz ve ertelemesiz hapis cezası verilmesi" gerekiyor.

Hollandalı dernekler dünya genelinde 600 milyon sokak hayvanı olduğunu tahmin ediyor. Türkiye'deki sokak hayvanlarının sayısına dair tahminler ise 10 milyon civarında.

Sokak hayvanlarının sayısının yüksek olduğu ve durumun umutsuz gözüktüğü ülkelerde bile işe yarayacağı bilimsel olarak ispatlanmış bir yöntem olarak, "Topla, Bakımını Yap, Aşıla, Aldığın Yere Bırak" adı verilen dört aşama tavsiye ediliyor.

2004 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nda hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, rehabilite edilmesi ve kayıt altına alındıktan sonra alındıkları ortama bırakılması öngörülüyor. Fakat uzmanlar sorunun yasalardan çok uygulamadan kaynaklandığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl, kanunda yazan bu ifadeye rağmen sahipsiz hayvanların yerlerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu söylemesi tartışma yaratmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları Erdoğan'a itiraz etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü de sokak hayvanlarının sayısını azaltmada en etkili yöntemin kısırlaştırma, insanların eğitilmesi ve hayvanlarla sahiplerinin kayıt altına alınması üçlüsü olduğunu söylüyor.

Bir dişi köpeğin altı ayda bir beş yavru doğurması ve yavrularının da aynı şekilde devam etmesi durumunda beş yıl içinde soyundan 5 bin civarında köpek üreyeceği hesaplanıyor. Bu nedenle dişi köpeklerin yüzde 70'inden fazlasının aşılanmasının büyük önem taşıdığı aktarılıyor.

İnsanların yaşadığı her bölgenin belli bir sayıda sokak hayvanını besleyebilecek çöplük gibi kaynakları olduğu için, köpek sayılarının başka yöntemlerle azaltılması durumunda bile kısırlaştırma, toplumsal eğitim ve hayvanlarını sokağa bırakanların cezalandırılması gibi önlemlerin alınmaması durumunda sayısı azalmış köpek gruplarının hızla üreyerek eski sayıya ulaşabileceği vurgulanıyor.