Sağlık emekçilerinden ülke genelinde grev: Cemil Taşçıoğlu EAH ve Seyrantepe Şişli Etfal Hastanesi çalışanları da iş bıraktı

Hekimler ve sağlık emekçileri ülke genelinde greve çıkarak iş bıraktı. İstanbul Şişli'de de Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Seyrantepe Şişli Etfal Hastanesinde çalışan hekim ve sağlık çalışanları iş bıraktı.


Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın örgütlü olduğu tüm sağlık kuruluşlarında ülke genelinde bugünden itibaren grev başladı.