Şişli Belediye Meclisi Mayıs Ayı toplantısının 1. oturumu gerçekleştirildi

Şişli Belediye Meclisi bugün, Merkez Mahallesi’nde yer alan Şişli Belediyesi Hizmet Binası’nda Mayıs ayı toplantısının 1. oturumu için toplandı.


Belediye mecliside açılış ve yoklama yapılmasının ardından Başkanlık Teklifleri görüşüldü:

1- Belediyemizce Adıyaman ili Gölbaşı Belediyesi'ne tahsis edilen cenaze aracının tahsis süresinin uzatılması talebi

2- Şişli Belediyesi ile Birarada Derneği'nin işbirliğinde geliştirilen kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi amacıyla İşbirliği Protokolü'nün yapılması için Belediye Başkanımız Sayın Muammer Keskin'e yetki verilmesi talebi

3- T.C İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hizmetlerinde halen kullanımda olan 1 adet aracın, tahsis süresinin uzatılması talebi

4- Şişli ilçesi, İzzetpaşa Mahallesi, 9763 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili tahsis değişikliği yapılması talebi

5- Şişli Belediye Başkanlığı'nın 2021 Mali Yılına ait Kesin Hesap Cetveli hakkında

6- Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün Norm Kadro Standartları kapsamından çıkarılarak, Şeflik olarak iskan Şefliği ile birlikte görev yetki ve sorumluluklarının imar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlanması talebi

7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin kabulü hakkında

8- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün kurulması ile hali hazırda faaliyetlerini yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün, Çevre Yönetim Birimi olarak görev yetki ve sorumluluklarının söz konusu Müdürlükçe yerine getirilmesi talebi

9- Sözleşmeli Personeli Kapsayan Disiplin Yönetmeliği'nin kabulü hakkında

10- Şişli Belediyesi ile Anadolu'da Yaşam Tüketim Kooperatifi arasında işbirliği Protokolü'nün yapılması için Belediye Başkanımız Sayın Muammer Keskin'e yetki verilmesi talebi

11- Şişli Belediyesi ile Altınbaş Üniversitesi arasında İşbirliği Protokolü'nün yapılması için Belediye Başkanımız Sayın Muammer KESKİN'e yetki verilmesi talebi

12- Şişli Fulya Mahallesi, 57 pafta, 9 ada, 54 parsel hakkında

13- Alman-Türk Kentsel Diplomasi Forumu'na Belediyemizi temsilen katılım sağlanması talebi

Belediye Meclisinde görüşülen tüm maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.