Şiddet sarmalının önüne geçmek için...

Şişli Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan kadınların varsa çocuklarıyla birlikte başvurabilecekleri, hem kendileri hem de çocukları için gerekli psikolojik, hukuki ve sosyal desteklere ulaşabilecekleri ya da yönlendirme alabilecekleri bir merkez olarak hizmet verecek.

Şişli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, yetkililerin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde  hizmete açıldı. Merkez Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu İnsan Hakları Fonu programıyla yürütülen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kapsayıcılık’ başlıklı proje kapsamında hizmete girdi. Açılışa Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolos Vekili Sylvia Deepen, Amsterdam Belediyesi adına Sabine Gimbrere ve Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu MATRA Program Direktörü Leyla Susan Barlas katıldı.
Şişli Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan kadınların varsa çocuklarıyla birlikte başvurabilecekleri, hem kendileri hem de çocukları için gerekli psikolojik, hukuki ve sosyal desteklere ulaşabilecekleri ya da yönlendirme alabilecekleri bir merkez olarak hizmet verecek. Ayrıca cinsel istismara ve ihmale maruz kalan çocuklar için de destek verilecek. Merkezin hedefleri arasında ise şiddete ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak ve şiddetle mücadele mekanizmalarını yaygınlaştırmak için hizmet, yayın, söz ve politika üretilmesi de öncelikli olarak yer alıyor.

KAPISI TÜM KADINLARA AÇIK
Merkezde kadınlara yaş, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, etnik kökeni, medeni hali, engelli olması, mültecilik ya da göçmenlik durumu, maruz kaldıkları şiddet türü gibi unsurların hiçbiri ayırt edilmeksizin hizmet verilecek. Bir diğer önemli konu ise merkeze başvuran kadınların dil engeline takılmamaları için çok dilli destek verilecek olması. Yani kadınlara, anadillerinde hizmet alabilmeleri için gerektiğinde tercüman desteği sağlanacak. Kadın Danışma Merkezi’nde hizmetler yüz yüze, e-posta ya da telefonla görüşme yoluyla sürdürülecek. Başvuruların kabul edildiği bir ofis, bir görüşme odası, bir çocuk odası ve bir bekleme alanı bulunan merkez, fiziki olarak engelli, yaşlı ve çocuk erişimine uygun olarak tasarlandı. 
Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan Şişli Kadın Danışma Merkezi ulaşımı kolay bir konumda. Fiziki olarak engelli, yaşlı ve çocuk erişimine uygun. Merkezde  başvuruların kabul edildiği bir ofis, bir görüşme odası  bir çocuk odası ve bir bekleme alanı bulunuyor. Merkez hafta içi 09.30-12.30 / 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KORUR!
Kadın Danışma Merkezi’nin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde hizmete açılması bir rastlantı değil. Bu merkezin açılışı, aynı zamanda son günlerde ciddi tartışmalara neden olan İstanbul Sözlemşmesi’ne de sahip çıkmanın önemini vurguluyor.  Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi ve sözleşme doğrultusunda düzenlenen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında tüm kamu ve yerel yönetim kurumlarına çeşitli yükümlülükler getirilmişti. Şiddetin önlenmesinde ve kadınların yaşadıkları şiddet sonrasında destek almaya devam edebilmelerini sağlamada bütüncül koruyucu ve önleyici mekanizmaların oluşturulması bu yükümlülükler arasında. Bunların içinde en elzem olan mekanizmalardan biri de kadınların şiddete maruz kaldıklarında başvurabilecekleri kadın danışma merkezlerinin açılması.  

ŞİDDET DÖNGÜSÜNE BİR ÖNLEM
Kadına yönelik şiddet ev içinde ya da dışında, nerede olursa olsun, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucudur ve kadınlar, bu eşitsizlikle mücadele edebilmek için başvuracak mekanizmalar bulamadıklarında ve güçlenemediklerinde, şiddet döngüsünden çıkabilmeleri oldukça zorlaşıyor. Kadınlar sıcak şiddet yaşantısı içinde plan yapmakta ve karar vermekte de güçlük çekebiliyorlar. İşte kadın danışma merkezleri, kadınların, güçlenerek şiddetten uzaklaşmaları için verecekleri bu kararları almalarını kolaylaştırmak için alternatif seçenekler gösteren destekleyici birimler olarak tam da bu noktada şiddet döngüsünü kırmak için tasarlanmış.
Merkeze başvuran kadınlara, kadından yana bakış açısıyla, kadının beyanı esas alınarak, önyargı, ayrımcılık ve yargılayıcı bir tutum olmaksızın destek veriliyor. Kadınların kararlarına, her ne olursa olsun, saygı duyularak, kadınlar adına karar vermeden, desteklenmeleri amaçlanıyor. Tüm kadınların kendilerinin olduğu gibi, şiddet hikayelerinin, ihtiyaçlarının ve güçlenme süreçlerinin de biricik olduğu kabul ediliyor. Kadınların, dile getirmenin zor olduğu şiddet için destek ararlarken bir de dil engeline takılmamaları için merkezde çok dilli destek verilmesi esas alınır ve kadınlara, anadillerinde hizmet alabilmeleri için gerektiğinde tercüman desteği sağlanıyor. 

EŞİT İLİŞKİ VE DAYANIŞMA
Merkezin hizmetleri yüz yüze, e-posta ya da telefonla görüşme olanağı sağlayarak sürdürülür. Danışma merkezi çalışanları kendilerini şiddetten azade görmeyip, şiddetin toplumsal bir sorun olduğu bilinciyle dayanışmayı ve şiddetsiz iletişimi esas alarak, eşit ilişki sürdürüyorlar. Destek veren personele, çalışmasını güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere düzenli olarak süpervizyon desteği sağlanıyor.
Şişli Kadın Danışma Merkezi kapsamındaki çalışmalar alanda çalışan uzmanların, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve kadın örgütlerinin desteği ve işbirliğiyle gerçekleşiyor.
Merkez ayrıca şiddete ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak ve şiddetle mücadele mekanizmalarını yaygınlaştırmak için hizmet, yayın, söz ve politika üretilmesini hedefliyor.