Şişli Belediyesi 2022 bütçesinin yüzde 14’ü Katılımcı Bütçe’nin

Türkiye’nin ilk katılımcı bütçesi karara bağlandı. Şişli Belediyesi 2022 yılı bütçesinin yüzde 14’ünün Katılımcı Bütçe-Benim Bütçem oluşturdu.

Şişli Belediyesi, 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planının üçüncü yılında 2022 yılı bütçesini karara bağladı. 2022 yılı bütçesinin yüzde 86’sı genel yönetim gideri, rutin faaliyetler ve personel giderleri toplamından, yüzde 14’ü ise Katılımcı Bütçe-Benim Bütçem gider maliyetlerinden oluştu. Böylece, Şişli Belediyesi’nin demokrasinin en somut adımlarından birini atarak hayata geçirdiği katılımcı bütçe, bu yıl ilk kez belediye bütçesinin içerisinde yer aldı.
Türkiye’nin mahalle temelli ve aktif vatandaş odaklı ilk Katılımcı Bütçesi, Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi öncülüğünde hayata geçti. Temel dayanağı bütçe hakkı olan Katılımcı Bütçe – Benim Bütçem ile vergi ödeme sorumluluğunu yerine getirerek Şişli Belediyesi bütçesinin gelirlerini oluşturan Şişlililer, en doğal kent haklarını kullanarak, Belediye bütçesinin Şişli için nasıl daha iyi ve etkin kullanılacağını en geniş katılımla müzakere ettiler.

DOĞRUDAN DEMOKRASİ HAYATA GEÇTİ
Her mahallede seçimle oluşan Mahalle Bütçe Komitelerinin, müzakereler sonucunda ortak akılla belirlediği talepler, Şişli Bütçe Konseyi tarafından belediye bürokratlarının katıldığı toplantılarla idari, mali, teknik ve hukuki açıdan analiz edilip bütçelendirildi. Katılımcı Bütçe-Benim Bütçem, geçen ay Şişli Belediye Meclisine sunulmak üzere Şişli Belediye Başkanlığına teslim edildi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bütçe sunumunda ‘toplumcu belediyecilik’ anlayışıyla hazırlanan, 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çerçevesinde 2022 bütçesinin yüzde 14’ünü Katılımcı Bütçe-Benim Bütçem’in oluşturduğunu söyledi.


FAALİYET GİDERLERİNİN YARISINDAN FAZLASI
Bütçenin yüzde 64’ü performans programı, yüzde 36’sı ise genel yönetim giderlerinden, performans programının yüzde 52’si katılımcı bütçe mahalle önceliklerinden, yüzde 48’i ise rutin faaliyet maliyetlerinden oluşuyor. 2022 yılı bütçemizin yüzde 86’sı genel yönetim gideri, rutin faaliyetler ve personel giderleri toplamından, yüzde 14’ü ise Katılımcı Bütçe-Benim Bütçem gider maliyetlerinden oluşuyor. Mahallelerimizden toplanan ihtiyaç ve önceliklere göre belirlenen 113 milyon TL’lik Katılımcı Bütçe-Benim Bütçem, Şişli Belediyesinin 800 milyon TL tutarındaki 2022 bütçesinin içinde yer alıyor. Katılımcı Bütçe, gelecek yılın toplam bütçesinde ücret ve zorunlu giderler dışında kalan 219 milyon TL’lik yatırım ve faaliyet bütçesinin ise yüzde 51.56’sını oluşturuyor.

KİŞİ BAŞINA 51 DOLARLA İLK SIRALARDA
Şişli Belediye Başkanı Keskin, Şişli’de kişi başına düşen Katılımcı Bütçe payının dünyadaki birçok metropolden daha yüksek olduğuna da dikkat çekti: “Katılımcı Bütçe-Benim Bütçem ihtiyaç öncelikleri tahmini raporu incelendiğinde toplam 113.324.950 TL tutarında ve bütçenin yüzde 14’ü oranında bir ödenek ayrıldığı ve kişi başına düşen bütçe tutarlarının kıyaslamasına ait sunum ekranda görünmektedir. New York 5 dolar, Seul 5 dolar, Madrid 36 dolar, Paris 50 dolar kişi başı pay ayırmışken Şişlimizde katılımcı bütçe kişi başı 51 dolar pay ayrılmış durumdadır.”


“BİZİM İÇİN ESAS OLAN KAMU YARARI”
Başkan Keskin, Şişli Belediyesi için esas olan kamu yararını gözeterek, bütçenin tüm Şişliler için harcanmasını sağlamak ve ilçede yaşayan tüm kesimlere hak temelli hizmet götürmek olduğunu dile getirdi: “Katılım, şeffaflık, denetim ve hesap sorulabilirliği mümkün kılan Katılımcı Bütçe-Benim Bütçem, bu hedefimizin yaşama geçmesinde önemli adımlardan biri olacaktır. Belediye Meclisimizde bu yıl atacağımız bu önemli adımın ve alacağımız kararların, hem Türkiye hem de dünyaya örnek olacağına yürekten inanıyorum. Katılımcı Bütçe-Benim Bütçem’in belirlenmesinde en büyük rolü oynayan Şişlili komşularıma, Mahalle Bütçe Komiteleri ve Şişli Bütçe Konseyi sözcülerine, katılımcı bütçenin hazırlanmasında kolaylaştırıcı rol üstlenen Benim Bütçem Çalışma Grubu ile tüm çalışma arkadaşlarıma ve Şişli Kent Konseyi’ne teşekkürlerimi sunarım. Ülkemizde demokrasinin derinliği ve kalitesini artırmak üzere önemli bir çalışmaya ortak biçimde imza attık. Katılımcı Bütçe yaklaşımıyla komşularımızla beraber 25 mahallede Şişli Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesini hazırladık. Benim Bütçem adını taşıyan bu insiyatifi ülkemizin geneli için bir deneyim ve öğrenme süreci olarak görüyoruz. Gerek kendi deneyimlerimizi gerekse de sizlerin çalışma ve deneyimlerinizi paylaşmak üzere 6 Kasım 2021’de Benim Bütçem Konferansını Cemal Reşit Rey Konferans Salonunda düzenliyoruz.”