Şişli Belediyesi bütçesinde pandemi koşullarında 100 milyon TL tasarruf

Ekonomik durgunluk ve pandemi sebebiyle başta emlak vergileri tahsilatı olmak üzere gelirlerinde negatif sapma olmasına rağmen, Şişli Belediyesi mali tedbirlerle 100 milyon TL tasarruf sağlamayı başardı. 2021 yılı bütçesini 700 milyon TL olarak belirleyen belediye, bütçeleme yöntemini de daha anlaşılır ve şeffaf bir hale getirdi.

Şişli Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesi, Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısının dördüncü oturumunda onaylandı. Şişli Belediyesi bütçesi 700 milyon TL olarak belirlendi. Belediye yönetimi tarafından uzmanlara danışılarak hazırlanan bütçe, uzun yıllardan sonra ilk kez, bütçeleme normlarına uygun biçimde hazırlandı. Uzmanlara danışılarak ve onların denetiminde hazırlanan bütçeyle, gelecek yıllarda Şişli Belediyesi’nin mali yapısını düzenlemek ve şeffaf bütçeleme yapmak yolunda önemli bir adım atılmış oldu. 

KATILIMCI BÜTÇE İÇİN İLK ADIM
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 2021 bütçesinin oluşturulma sürecini anlatan bir konuşma yaparak, bütçenin ana hedeflerini anlattı: “Stratejik Plan hazırlarken tüm mahallelerde toplantılar yaptık. 180 sivil toplum kuruluşunu ve tüm siyasi parti temsilcilerini bu toplantılara davet ettik. Kamu yararını gözeterek tüm komşularımızın ihtiyaç ve taleplerine öncelik veren, eşitlikçi, çözüm odaklı, çevreci ve kültürel mirasa saygılı anlayışın yansıması olan bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerine ve Şişlili komşularıma 2021 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum.”

100 MİLYON TL TASARRUF
Yıllık gider bütçesinin 100 milyon TL düzeyinde tasarrufla kapanacağı öngörülüyor. Yıl içinde yedek ödenekten harcamalar en asgari düzeyde tutulup, genel giderlerde tasarrufa gidildi. Harcama süreci daha rekabetçi hale getirilip, alımların merkezileştirilmesi ve toplulaştırılması gibi önlemlerle tedariklerde tasarruf yapıldı. Pandemi döneminin olağanüstü koşulları gözetilerek bazı harcamalar ise ertelendi.
Şişli Belediyesi’nin 2020 yılında hayata geçirdiği bütçe ve harcama yönetimi; 2021 yılından başlayarak harcamaların etkinliğini kalıcı olarak artırılabileceği ve gelir-gider dengesinin makul boyutlarda borçlanma düzeyleriyle sürdürülebilecek olması, mali açıdan umutlu bir gelişme.  

PANDEMİ SÜRECİNE RAĞMEN…
Yıllık gelir-tahsilat toplamının da yıl sonunda bütçelenenden dikkat çekici ölçüde eksik gerçekleşeceği bekleniyor. Eksik gerçekleşmede önemli bir pay, yüksek bir gelir artışı hedeflenmiş olan emlak vergisinden kaynaklı. Bu hedefe pandemi nedeniyle ulaşılamadı. Varolan ekonomik durgunluğu ekonomik krize çeviren pandemi, hem hane halkı gelirlerini hem iş yeri sahiplerinin gelirlerini çok ciddi ölçüde etkiledi ve bu da emlak vergisi tahsilatlarına yansıdı. Bununla birlikte, pandemiye rağmen gelir gerçekleşmeleri geçen yıllarla mukayese edildiğinde önemli ölçüde başarılı bir performans sergiledi. 
Gelir ve gider bütçe-gerçekleşme farklarını birlikte değerlendirildiğinde, net beklenti farkının bütçenin yüzde 10’u kadar olacağı ortaya çıkıyor ki, bu da bütçelemede çok makul bir sapma olarak kabul ediliyor. Olağanüstü bir yıl olan 2020 yılını, normal bir yıl bütçe pratiğinde dahi makul karşılanabilecek bir varyansla tamamlamayan ve 2021 yıl bütçesini hazırlayan Şişli Belediyesi, 2022 yılı içinse katılımcı bir bütçe hazırmayı hedefliyor.  

BANKA BORÇLARI AZALIYOR
Şişli Belediyesi’nin geçmişten gelen en önemli mali sorunlardan biri de bankalara olan kredi borçları… Bu dönemde, belediyenin banka borç stokunu azaltmaya yönelik çalışmaları sonucunda, önemli bir düşüş sağlandı. 2019 Nisan ayında 150 milyon lira olan banka borç stoku, bu yıl sonunda 50 milyon liraya indirilmiş olacak.  
Belediye Başkanı Muammer Keskin ve konuyla ilgili belediye yetkilileri, gelecek yıllarda bu ve benzeri çabaları, kurumsal bir kalıcılığa eriştirmek, mali yönetim öncelikli olmak üzere, yerel yönetimde demokratikleşme ve kurumsallaşmanın önde gelen referanslarından olmak istediklerini belirtiyorlar.